Uprawnienia energetyczne

Kurs na uprawnienia energetyczne

„E” - eksploatacyjne, „D” - dozorowe, grupy: I, II, III

Warunki przyjęcia:

* ukończone 18 lat

Dlaczego warto się u nas szkolić?

* Egzamin w cenie kursu
* Doświadczona kadra wykładowców
* wysoka zdawalność
* Dogodne terminy spotkań.
* Zapewniamy indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na uprawnienia energetyczne.

Grupa I

Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:


1.  urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2.  sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
3.  sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
4.  zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
5.  urządzenia elektrotermiczne
6.  urządzenia do elektrolizy
7.  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8.  elektryczna sieć trakcyjna
9.  elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w   pkt 1-9.

Grupa II

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:


1.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
2.  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
3.  turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4.  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
5.  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6.  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
7.  sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8.  urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
9.  piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:


1.  urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3.  urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4.  sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
5.  sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6.  urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7.  urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8.  przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9.  turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Po zakończeniu jednodniowego szkolenia przeprowadzany jest egzamin. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń instalacji lub sieci wg danej grupy.

Jednodniowe szkolenie i egzamin 19.12.2020 r.

Zapisy pod numerami tel:

721-238-237  
18-26-87-995
18-26-87-307

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego 32-434 Skomielna Biała 685 (budynek kółka rolniczego)

KILKA SŁÓW O NAS

Nasz ośrodek organizuje kursy, seminaria, oraz inne szkolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

facebook

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.