Uprawnienia energetyczne

Kurs na uprawnienia energetyczne

„E” - eksploatacyjne, „D” - dozorowe, grupy: I, II, III

Warunki przyjęcia:

* ukończone 18 lat

Dlaczego warto się u nas szkolić?

* Egzamin w cenie kursu
* Doświadczona kadra wykładowców
* wysoka zdawalność
* Dogodne terminy spotkań.
* Zapewniamy indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na uprawnienia energetyczne.

Grupa I

Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:


1.  urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2.  sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
3.  sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
4.  zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
5.  urządzenia elektrotermiczne
6.  urządzenia do elektrolizy
7.  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8.  elektryczna sieć trakcyjna
9.  elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w   pkt 1-9.

Grupa II

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:


1.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
2.  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
3.  turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4.  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
5.  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6.  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
7.  sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8.  urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
9.  piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:


1.  urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3.  urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4.  sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
5.  sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6.  urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7.  urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8.  przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9.  turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Po zakończeniu jednodniowego szkolenia przeprowadzany jest egzamin. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń instalacji lub sieci wg danej grupy.

Termin szkolenia 10.10.2020

Zapisy pod numerami tel:

721-238-237  
18-26-87-995
18-26-87-307

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego 32-434 Skomielna Biała 685 (budynek kółka rolniczego)

KILKA SŁÓW O NAS

Nasz ośrodek organizuje kursy, seminaria, oraz inne szkolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

facebook

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.