Usługi BHP

Materiały szkoleniowe / szkolenie okresowe BHP:

Bierzemy udział w opracowywaniu i opiniowaniu:

  • dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, będąc członkiem zespołu dokonującego oceny.
  • stanowiskowych instrukcji BHP - opiniujemy, podpowiadamy jakie instrukcje i w jakiej formie powinny znaleźć się w zakładzie
  • programów szkoleń - wstępnych oraz okresowych bhp
  • regulaminów - przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej, regulaminów pracy
  • kart badań czynników szkodliwych- wypełnianych na podstawie wyników badań środowiska pracy
  • rejestrów czynników szkodliwych- wypełnianych na podstawie kart badań
  • czynników rakotwórczych lub mutagennych - wymóg corocznego pisemnego powiadamiania WIS oraz OIP
  • rejestrów wypadków przy pracy - wypełniany po każdym wypadku przy pracy
  • dokumentacji używanych czynników chemicznych oraz biologicznych- na podstawie aktualnych kart charakterystyki substancji/preparatu chemicznego.
  • oraz wiele innych.

Służba BHP

Ze względu na dużą czasochłonność takiej formy pomocy, oraz faktu przejęcia opieki nad całym zakładem pracy ( często zupełnie niedostosowanym do wymogów aktualnych przepisów) oferta jest ograniczona tylko do pewnej liczby firm znajdujących się w promieniu nie więcej niż 60 km od siedziby naszej firmy.
W celu wyjaśnienia: Służbę bhp zobowiązany jest utworzyć pracodawca zatrudniający co najmniej 100 osób.
Pracodawca zatrudniający mniej niż 100 osób powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy. Zarówno pracownik któremu powierza się wykonywanie zadań jak i specjalista spoza zakładu pracy muszą spełniać wymagania określone w przepisach o służbie bhp.

Wypadki

Kompletujemy oświadczenia świadków i poszkodowanego, oględziny a razie potrzeby zdjęcia i szkice miejsca wypadku.
Jako członek zespołu powypadkowego dokonujemy szczegółowej analizy okoliczności i przyczyn wypadku, skutków wypadku dla poszkodowanego, a po analizie ustalamy wnioski i zalecenia profilaktyczne.

Pamiętaj !
Pracodawca powołuje zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku. Natomiast zespół powypadkowy jest obowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zebrania informacji od świadków, poszkodowanego ( jeśli to możliwe) i w ciągu 14 dni przedstawia pracodawcy gotowy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku wraz z niezbędnymi załącznikami.
To ważne, aby zespół powypadkowy zaczął działać i dokonać oględzin miejsca wypadku "na gorąco", zanim miejsce wypadku zostanie uprzątnięte.

Zobacz kurs BHP:

Image

KILKA SŁÓW O NAS

Nasz ośrodek organizuje kursy, seminaria, oraz inne szkolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.