Szkolenia dla nauczycieli

Nasza placówka organizuje liczne szkolenia dla nauczycieli. Prowadzimy m.in.:

  1. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
  2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty.
  3. Kurs dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kurs kierownika wycieczek szkolnych uprawnia do organizacji wycieczek krajoznawczych, turystycznych, obozów i innych aktywności pozaszkolnych. Kurs obejmuje naukę o organizacji wycieczek, przygotowywaniu dokumentacji, zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom oraz o planowaniu zajęć. Ukończenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do pracy z dziećmi i młodzieżą poza placówkami naukowymi. Prowadzimy szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracowników placówek oświatowych, m.in. szkół, uczelni wyższych i jednostek naukowych. Przekazujemy i pomagamy utrwalić wiedzę uczestników, a na szkoleniach okresowych uzupełniamy ją o nowy materiał związany z ewentualną zmianą przepisów. Na kursie przekazywane są informację dotyczące kształtowania warunków pracy, tak by były zgodne z zasadami BHP. Przygotowujemy nauczycieli na sytuacje wypadkowe i zagrożenia wynikające m.in. z pożarów. Organizujemy też kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy również na kurs pedagogiczny, którego ukończenie uprawnia do nauczania praktycznej nauki zawodu.

Ośrodek kształcenia nauczycieli


Nasz ośrodek kształcenia nauczycieli ma akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pomagamy w rozwoju zawodowym nauczycieli zgodnie z wymaganymi standardami dotyczącymi materiałów szkoleniowych. Prowadzący zajęcia to osoby kompetentne i doświadczone, które w interesujący sposób przekazują wiedzę. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały do nauki. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania pełnej oferty organizowanych przez nas kursów i szkoleń.

Link do grupy dla nauczycieli :
https://www.facebook.com/groups/699064110551402/
Zapisy pod numerami tel:
721-238-237  
18-26-87-995
18-26-87-307

biuro@elremot.pl
facebook.com/elremot

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego
32-434 Skomielna Biała 685
Image

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl