Zajmujemy się przeprowadzaniem szkoleń BHP. Nasza oferta obejmuje szkolenia:

  • > dla pracowników stanowisk robotniczych,
  • > dla pracowników stanowisk administracyjno-biurowych,
  • > dla pracowników placówek oświatowych,
  • > dla pracowników placówek służby zdrowia,
  • > dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • > dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami,
  • > dla pracowników służby bhp.

Pamiętaj !

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez wymaganych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz bez odpowiednich szkoleń bhp!

Najpierw są to szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe, a do 12 miesięcy od zatrudnienia należy zapewnić pracownikowi szkolenie okresowe, które następnie powtarzane jest w określonych odstępach czasu.

Tak więc np. pracownicy administracyjno-biurowi powinni poddać się takiemu szkoleniu co 6 lat, kierownicy, brygadziści i pracodawcy co 5 lat, a pracownicy na stanowiskach robotniczych co 3 lata lub co rok, jeśli wykonują prace szczególnie niebezpieczne.

Szkolenie okresowe / wstępne BHP dla pracowników

  • > 100zł (zwolnione z VAT)

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • > 285 zł (zwolnione z VAT)

Oferujemy też kompleksowe usługi BHP. Opiniujemy regulaminy pracy, wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego i tworzymy instruktaże stanowiskowe.

Szkolenia wstępne BHP

We wszystkich firmach działających w Polsce, nowy pracownik ma obowiązek odbycia szkolenia wstępnego BHP, czyli tak zwanego instruktażu ogólnego. Wyznaczeniem terminu oraz organizacją szkolenia zajmuje się pracodawca. Prowadzone przez nas kursy oparte są o wytyczne wskazane w Kodeksie Pracy. Ich treść dopasowujemy także do konkretnej firmy, jej zasad i regulaminu. Na szkoleniu przekazywane są informacje o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych. Organizujemy również kursy z pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Organizujemy szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach. Szkolenia okresowe służą przypomnieniu i uporządkowaniu informacji ze szkolenia wstępnego oraz przekazaniu wiedzy, o którą przepisy zostały uzupełnione. Ich przeprowadzanie jest konieczne m.in. ze względu na zmieniające się regulacje prawne czy nowe rozwiązania, zasady i sprzęty wprowadzone do firmy. Szkolenia okresowe to nie tylko prawny obowiązek, ale i sposób zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Organizujemy też szkolenia wstępne i okresowe dla pracodawców oraz osób na stanowiskach, na których zarządzają personelem.

Na mocy aktualnych przepisów, jeśli kończy się ważność szkolenia okresowego BHP, należy szkolenie okresowe rozpocząć w terminie ważności, a zakończyć egzaminem nie później niż 30 dni po ogłoszeniu zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego


Potrzebujesz szkolenia BHP?

Skontaktuj się z nami i umów indywidualny
termin dla Ciebie lub Twoich pracowników
Zapisy pod numerami tel:
721-238-237  
18-26-87-995
18-26-87-307

biuro@elremot.pl
facebook.com/elremot

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego
32-434 Skomielna Biała 685
Image

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl