Uprawnienia energetyczne

Kurs na uprawnienia energetyczne

„E” - eksploatacyjne, „D” - dozorowe, pomiarowe grupy: I, II, III

Warunki przyjęcia:

* ukończone 18 lat

Dlaczego warto się u nas szkolić?

* Egzamin państwowy w cenie kursu
* Materiały szkoleniowe w cenie kursu
* Doświadczona kadra wykładowców
* 100% zdawalność
* szkolenie i egzamin w tym samym dniu

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na uprawnienia energetyczne.


 
 
 

Grupa I

Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:


1.  urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2.  sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
3.  sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
4.  zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
5.  urządzenia elektrotermiczne
6.  urządzenia do elektrolizy
7.  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8.  elektryczna sieć trakcyjna
9.  elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w   pkt 1-9.

Grupa II

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:


1.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
2.  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
3.  turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4.  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
5.  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6.  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
7.  sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8.  urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
9.  piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:


1.  urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3.  urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4.  sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
5.  sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6.  urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7.  urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8.  przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9.  turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

SEP uprawnienia energetyczne


Uprawnienia SEP - owskie / energetyczne- co to jest ?

Uprawnienia SEP-owskie lub energetyczne jest to potoczne określenie świadectwa kwalifikacyjnego które jest dokumentem zezwalającym na eksploatacje całej grupy urządzeń energetycznych.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących czynności eksploatacyjne, remontowe, kontrolo - pomiarowe przy urządzeniach energetycznych.

Do wyboru są dwa rodzaje uprawnień z każdej grupy:


1. Uprawnienia eksploatacyjne
- ten rodzaj uprawnień przeznaczony jest dla osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
2. Uprawnienia dozorowe
- ten rodzaj uprawnień przeznaczony jest dla osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych nadzorujących eksploatacje urządzeń, instalacji i sieci.

Jeśli już wiemy że nasze czynności są dozorowe lub eksploatacyjne musimy wybrać jedną- lub kilka grup w których będziemy wykonywać czynności.
 
Grupa I
Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Przykład 1
Pracownik wykonujący czynności eksploatacyjne przy instalacjach elektrycznych potrzebuje:
Szkolenie eksploatacyjne grupa 1
Przykład 2
Pracownik nadzoruje pracę kilku elektryków wykonujących czynności eksploatacyjne potrzebuje:
Szkolenie dozorowe grupa 1
lub
jeśli oprócz nadzoru wykonuje również czynności eksploatacyjne
Szkolenie dozorowe i eksploatacyjne w grupie 1Po zakończeniu jednodniowego szkolenia przeprowadzany jest egzamin. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń instalacji lub sieci wg danej grupy.Zapisz się już dzisiaj ! Otrzymasz materiały szkoleniowe na maila.Jednodniowe szkolenie i egzamin planowany termin 18.09.2021

Eksploatacja + egzamin kwalifikacyjny
- 550 zł (zwolnione z VAT)

Dozór + egzamin kwalifikacyjny
-  550 zł (zwolnione z VAT)

Pomiary + eksploatacja lub dozór + egzamin kwalifikacyjny 
- 850 zł (zwolnione z VAT)

(podane ceny zawierają opłatę za egzamin kwalifikacyjny państwowy)

Zapisy pod numerami tel:

721-238-237  
18-26-87-995
18-26-87-307

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego 32-434 Skomielna Biała 685 (budynek kółka rolniczego)

KILKA SŁÓW O NAS

Nasz ośrodek organizuje kursy, seminaria, oraz inne szkolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.